Clinical Departments Anesthesiology Academic Staff
(Total:13)
Name Specialization Areas
   賀久 道明
   Akiyama Saori
   Endo Takeru
   Horishita Reiko
   Kida Kentaro
   Kouno Yasuhiro
   Okada Hisano
   Suga Yoshie
   Tsukasa Maruoka
   Yuichi Ogata